Dlaczego ciecierzyca i słodkie ziemniaki nie znajdują się wśród używanych przez nas składników?

Ciecierzyca (popularnie zwana grochem włoskim) oraz inne rośliny strączkowe, m.in. soja, zawierają 2 szkodliwe substancje, mianowicie:

Antygeny

Antygen to molekuł, który posiada zdolność wywołania reakcji systemu immunologicznego, w trakcie której zostają wytworzone przeciwciała. Bakterie i wirusy atakujące organizm zostają rozpoznane i uznane za intruzów, co wywołuje następnie rozpoczęcie reakcji immunologicznej oraz umożliwia wyzdrowienie. W przypadku, gdy wnikający do organizmu molekuł nie jest bakterią lub wirusem, a więc nie jest szkodliwy, wywołanie reakcji immunologicznej jest wręcz niepożądane. Jeśli nieszkodliwy molekuł nie zostanie rozpoznany i zdefiniowany przez organizm, rozpoczęta w następstwie reakcja odpornościowa powoduje wystąpienie reakcji alergicznej.

Nasiona roślin motylowych, miedzy innymi ciecierzycy, a także soi, zawierają molekuły białka, które jest nie ulega rozkładowi przez enzymy (Trypsyna) w jelitach. Molekuły maja tak małe rozmiary, że mogą zostać wchłonięte przez ściany jelit, a następnie wywołać taką reakcję odpornościową jak ta opisana powyżej.

W przypadku powstania koncentracji większej ilości miejsc zapalnych w ścianie jelita, istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia tak zwanego zespołu nieszczelnego jelita, ze wszystkimi jego następstwami.

Niestrawne oligosacharydy (cukry): Rafinoza i stachioza.

Rafinoza i stachioza to niestrawne oligosacharydy (cukry), ochraniające komórki roślinne przed wpływem czynników klimatycznych; niskich temperatur i susz. Przy konsumpcji niektórych artykułów spożywczych takich jak: słodkie ziemniaki, fasola i groch, rafinoza i stachioza nie zostają strawione w jelicie cienkim, lecz zostają rozłożone dopiero w jelicie grubym. Wynikiem tego jest powstawanie gazów (wodór i dwutlenek węgla). Efekt ten jest porównywalny to tego jaki zostaje wywołany przez spożycie dużego garnka grochówki.

Olej sojowy nie zawiera żadnych białek i cukrów, co oznacza iż ani antygeny ani cukry niestrawne w nim nie występują.