Dlaczego prasowane kawałki?

Dlaczego sprasowany granulat jest, naszym zdaniem, zdrowszym pokarmem dla psa?

Istnieją dwa sposoby produkcji suchej karmy dla psów. Mianowicie wytłaczanie (ekstruzja) oraz sprasowanie granulatu. Największą różnicą, miedzy wymienionymi sposobami przetwarzania, jest wysokość temperatury produkcji. W trakcie wytłaczania oraz pod wpływem ciśnienia i dostarczanego ciepła, temperatura produktów osiąga więcej niż 100 °C. Pokarm jest niejako „pieczony” a rezultatem jest „chrupiący” granulat. Fakt, że wysoka temperatura ma negatywny wpływ na podstawowe składniki pokarmowe, jest powszechnie znany. Dotyczy to również pożywienia przeznaczonego dla ludzi.

Przede wszystkim tłuszcze, lecz również witaminy (w szczególności witaminy z grupy B), są wrażliwe na ogrzewanie w temperaturze wyższej od 100 °C. W trakcie „pieczenia” tłuszczu, powstają kwasy tłuszczowe, mające szkodliwy wpływ na funkcjonowanie wątroby oraz na metabolizm organizmu.

W celu zwiększenia strawności węglowodanów zawartych w granulacie, w okresie początkowym produkcji karmy dla psów, stosowano proces ekstruzji. Węglowodany, ze względu ich strawność, mogą zostać uwalniane wcześniej od innych elementów pokarmowych (porównywalne z gotowaniem). Strawność innych składników (białka, tłuszcze, witaminy, minerały i pierwiastki składowe) nie wzrasta poprzez zastosowanie ekstruzji. Dlatego uważamy ten rodzaj produkcji za zbędny, a nawet za szkodliwy. Ekstruzja może mieć szkodliwe następstwa, ze względu na negatywny wpływ temperatur powyżej 100 °C na przebieg procesów chemicznych, zachodzących w składnikach pokarmowych. Ponieważ procesy chemiczne zachodzące w tak wysokich temperaturach są trudne do zdefiniowania, a zmiany zachodzące w surowcach w trakcie procesu ekstruzji, nie są do końca zbadane, nie jesteśmy w stanie do końca ocenić, jaki wpływ mają zmiany zachodzące w strukturze białka, witamin oraz minerałów, na zdrowie psa.

Dobrym przykładem tego, co dzieje się ze składnikami pokarmu przy podgrzewaniu powyżej 100 °C, jest skórka od chleba. Choć wypiekana z takiej samej mąki jak część wewnętrzna chleba, skórka ma kolor brązowy oraz gorzki smak. Na tym przykładzie widoczne są wyraźne zmiany w charakterze surowców. W trakcie (zimnego)sprasowania, przy maksymalnej temperaturze do 75 °C, charakter surowców nie ulega zmianie; również nie ulega on zmianie w kombinacji z innymi składnikami.

Chcemy również zwrócić uwagę na inne, istotne powody, dla których nasza firma Farm Food HE stosuje proces sprasowania, a nie stosuje procesu ekstruzji. Wpływa na to fakt, że poprzez zastosowania procesu ekstruzji, niektóre niezbędne, wysokowartościowe surowce zawierające białko (na przykład hemoglobina), po ogrzaniu w temperaturze wyższej od 100 °C, ulegają zniszczeniu.

W temperaturze sprasowania o maksimum 75 °C, składniki zachowują swój oryginalny skład i stan oraz przyczyniają się w ten sposób do zachowania wysokiej jakości pokarmu. To ma wpływ na optymalne funkcjonowanie i zdrowie naszych czworonogów. Składniki odżywcze zawarte w dobrze sprasowanym granulacie są uwalniane stopniowo i równomiernie. Produkt Farm Food HE ulega powolnemu rozpuszczeniu w żołądku psa, w odróżnieniu od granulatu ekstrudowanego, który wchłania soki żołądkowe a następnie rozpada się na drobne cząstki.

Poza faktem, że sprasowany granulat w mniejszym stopniu „pływa” w żołądku, jego powolne i miarowe rozpuszczanie, jest jednym z najważniejszych powodów, dzięki którym konsumpcja sprasowanej karmy zmniejsza szanse na zaburzenia żołądkowe. Jest to pozytywnym zjawiskiem w porównaniu z produktem ekstrudowanym. Dlatego też nie zaleca się mieszania produktów Farm Food HE z produktami ekstrudowanymi.

W przeciwieństwie do granulatu ekstrudowanego, produkt Farm Food HE można łączyć ze świeżym pokarmem, na przykład z Farm Food Fresh. Na podstawie następującego doświadczenia zostaje, w jasny i zabawny sposób, uwidoczniona różnica miedzy sprasowaniem a ekstruzją, prosimy o przeprowadzenie poniżej opisanego eksperymentu:

Doświadczenie Farm Food HE:

  1. Przygotuj 2 naczynia szklane (duże szklanki).
  2. Wybierz pokarm ekstrudowany (pokarm ekstrudowany unosi się na wodzie).
  3. Przygotuj jednakową ilość Farm Food HE oraz produktu ekstrudowanego (waga w gramach). Na przykład:100 gramów Farm Food HE oraz 100 gramów produktu ekstrudowanego. Umieść granulat w odrębnych naczyniach szklankach.
  4. Do każdego naczynia dodaj octu, tak aby imitować poziom kwasu w wypełnionym żołądku.
  5. Następnie wypełnij szklanki letnią wodą.
  6. Odczekaj chwilę.
  7. Rezultat jest widoczny po kilku minutach.

Różnice w zawartości szklanek widać stosunkowo szybko, a po upływie 30 min/ godziny od rozpoczęcia doświadczenia, można zaobserwować proces zbliżony do procesu zachodzącego w żołądku psa. Doświadczenie wyjaśnia dlaczego Farm Food HE jest produktem sprasowanym a nie ekstrudowanym!

Farm Food HE & Swieża produkty